K8 sælger deres hytte i Ganløse

FDF K8s hytte ”Lavåsen” sælges.

Prisidé er kr. 150.000.
Adressen er Langåsen 7, 3660 Stenløse

Grunden er 8644 m2 og hytten er på 79 m2. Der er indlagt lys, vand og kloakering.
Matriklens nummer er 5u, Ganløse By, Ganløse.

Hytten er registreret som spejderhytte og en ændret anvendelse vil kræve en landzonetilladelse. Jf. kommunen vil det være

begrænset, hvad der kan tillades med de landskabelige- og naturmæssige værdier, der er på ejendommen.

Egedal Kommune udfører naturpleje på arealet; kommunen har ryddet, hegnet og der afgræsses med får.

Interesserede kan henvende sig til: Hans Ossowicki på e-mail: hans@vennemindenet.dk eller tlf. 22 84 50 13 

Se flere billeder her 

Landsdel8BÅL d. 15. juni

Så er der Landsdel8BÅL igen for alle landsdelens kredse. Det er d. 15. juni kl. 18:30-20:30. 

Læs mere og tilmeld jer lige her

Landsdelsmødet d. 6. februar

Ny landsdelsledelse er 

Anders Damkjær, FDF K19 Vanløse

Simone Lunding, FDF Landskreds

Michael Woer, FDF Birkerød

Stefan Munk, FDF Skovlunde

Rebecca Ytzen, FDF K2

Det underskrevet referat kan læses her

Det vedtaget regnskab kan findes her

Tværkredslige arrangementer støttes økonomisk

De mange sjove og spændende tiltag på tværs af kredsene i landsdel 8 er super værdifulde - de giver både nye oplevelser og inspiration kreds og kreds i mellem. Derfor har landdelsledelsen besluttet at støtte dem økonomisk.

Det er nu muligt at søge om enten deltagertilskud eller underskudsgaranti til arrangementer, hvis de afholdes af to eller flere kredse. Læs hvordan her.